SZKOŁA PODSTAWOWA KLECZA ZARĄBKI                   

 
 

ODBLASKOWA SZKOŁA

 

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła” organizowanego w Małopolsce przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie. Na zajęciach Koła BRD oraz zajęciach dodatkowych w klasach młodszych uczniowie poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przechodzenia przez jezdnię, znaki drogowe. Uczniowie uczestniczyli w konkursie plastycznym pt.: „Bezpieczna droga do szkoły”.  Prace plastyczne wykonane dowolną techniką zostały wyeksponowane  na  korytarzu. W klasach starszych odbył się konkurs wiedzy na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz warsztaty: „Bądź bezpieczny na drodze”.Rodzice wyposażyli wszystkie dzieci w kamizelki odblaskowe. Uczniowie mają obowiązek nosić kamizelki w drodze do i  ze szkoły.

 

 

Zaproszony do szkoły policjant opowiedział uczniom o różnych niebezpieczeństwach grożącym dzieciom na drogach. Uczniowie obejrzeli wyposażenie samochodu policyjnego.

 

          

Radiowóz policyjny wzbudzał największe zainteresowanie

 

Wyłoniono reprezentantów szkoły do Turnieju BRD na etapie szkolnym.

Uczestnicy  konkursów zostali nagrodzeni medalami, dyplomami  i elementami odblaskowymi.