SZKOŁA PODSTAWOWA KLECZA ZARĄBKI

 

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła położona jest w Kleczy Dolnej, w części Klecza Zarąbki, z dala od ruchliwych dróg, jednak z dogodnym całorocznym dojazdem. Wokół widać panoramę Beskidów, Pogórza Wielickiego, a nawet Tatry. Otaczające ją pola, łąki i lasy zapewniają dzieciom spokój, czyste powietrze i możliwość obcowania z przyrodą.

Uczymy się w salach jasnych, wyposażonych w różnorodne pomoce dydaktyczne; mamy salę komputerową, gimnastyczną, szkolne miejsce zabaw wyposażone w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" i bibliotekę. Ważnym zapleczem jest również plac zabaw wyposażony w urządzenia do rekreacji na świeżym powietrzu oraz boisko szkolne. Niewątpliwym atutem jest prowadzenie każdej lekcji w-f na sali gimnastycznej lub na wolnym powietrzu. Lekcje odbywają się na jedną zmianę od godziny 8.00.

Liczebność klas zapewnia dużą indywidualizację nauczania. Organizowane są zajęcia pozalekcyjne, zgodne z potrzebami dzieci, np. sportowe, komputerowe, plastyczne, wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne.

Życie naszej szkoły uatrakcyjniają organizowane przez nauczycieli i rodziców: wycieczki dydaktyczne, wyjazdy do kina, teatru, parków rozrywki.

Tradycją szkoły są uroczystości szkolne i państwowe oraz festyn rodzinny organizowany w ramach obchodów święta patronów szkoły.

Szkoła nasza nosi imię rodziców Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II - Emilii i Karola Wojtyłów. Rodzina ta jest dla nas wzorem i ciągłą inspiracją do promowania najważniejszych wartości rodzinnych. Motto " Wolno dojrzewa człowiek. Wiele mu trzeba męstwa, aby się nie dać wiatrowi i rosnąć w górę i w głąb, by tryumfalną zielenią zaszumieć w końcu jak dąb zwycięstwa..." pozwala wierzyć, że codzienna praca daje naszym uczniom dobre fundamenty do dalszego rozwoju.

Uczniowie kończący szkołę osiągają wysokie wyniki ze sprawdzianu po klasie VI.

Nasi absolwenci w nowych środowiskach są aktywni, kulturalni i zaradni.

Godnie reprezentują naszą szkołę, są naszą chlubą.

 

1913 r. - założenie Szkoły Podstawowej w Kleczy Zarąbkach;

1919 r. - ukończenie budowy pierwszej drewnianej szkoły skromny budynek wystawiony kosztem miejscowych ludzi;

1965 r. - decyzja Wydziału Oświaty o wybudowaniu nowej szkoły;

1976 r. - ukończenie budowy nowej murowanej szkoły przez mieszkańców wsi w czynie społecznym. W latach 80 wykonano wiele remontów i zaadoptowano 4 sale lekcyjne, salę gimnastyczną, sekretariat, nowy pokój nauczycielski, szatnię i bibliotekę;

25 maja 2005 r. -  nadanie szkole imienia Emilii i Karola Wojtyłów przez Burmistrza Wadowic

 

W latach 90. poprawiła się baza lokalna: wygospodarowano salę telewizyjną, zakupiono kolorowe meble, nowy sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne.

W ostatnich latach utworzono salę komputerową wyposażoną z funduszy UE, plac zabaw na świeżym powietrzu zakupiony z funduszy Rady Rodziców oraz szkolne miejsce zabaw wyposażone w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła".